• Studii astrologice personalizate

 • Politica de confidenţialitate

  Accesarea acestui site de către dumneavoastră se supune Politicii de confidenţialitate şi implică acceptul dumneavoastră cu privire la aceasta, reprezentând o înţelegere între părţi.

  Societatea noastră are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

  Societatea noastră nu promovează spam-ul şi nu furnizează adresa dvs. de e-mail unor terţi. Societatea noastră garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor celor care completează formularul de înscriere sau de comandă.

  Prin furnizarea adresei de email pe site-ul www.astroland.ro vă daţi consimţământul în mod expres şi neechivoc ca datele dvs. cu caracter personal (inclusiv adresa de email) să intre în baza de date a societăţii noastre şi să fie prelucrate şi folosite în viitor de către aceasta în vederea efectuării comenzilor, transmiterii de oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing.

  Firma noastră colectează date cu caracter personal şi date cu caracter special (CNP), pe pagina Site-ului său, numai cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, în următoarele scopuri:

  • validarea, expedierea şi facturarea comenzilor către acesta;
  • rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele/serviciile achiziţionate de către acesta;
  • pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
  • trimiterea de newslettere şi/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic;
  • contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;
  • contactarea acestuia, în chestiuni de relaţii cu Clientii;
  • scopuri statistice.

  Ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm?

  Vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

  • informații de contact, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, pentru a vă putea factura şi oferi serviciile;
  • în cazul unor comenzi de studii astrologice, numerologice sau de divinaţie, datele absolut necesare pentru a vă putea oferi serviciile cerute sunt: data naşterii, ora şi locul naşterii;
  • în cazul unor comenzi de studii astrologice, numerologice sau de divinaţie puteţi să specificaţi motivul comenzii sau să ne sugeraţi direcţia în care să ne focusăm în studiul alcătuit, sau să ne împărtăşiţi problemele personale – în cazul acestora garantăm confidenţialitate;

  Drepturi

  Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de următoarele drepturi:

  • dreptul la informare (art 12);
  • dreptul de acces la date (art 13);
  • dreptul de intervenţie asupra datelor (art 14);
  • dreptul la opoziţie (art 15);
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17);
  • dreptul de a vă adresa justiţiei (art 18).

  Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată şi trimisă la adresa de e-mail sau la sediu firmei, specificate pe site.

  Societatea noastră nu garantează în nici un mod securitatea şi/sau confidenţialitatea nici unei informaţii transmise prin orice mijloace de comunicaţii electronice către site sau către adresele de e-mail ale operatorului/administratorului site-ului, ci numai faptul că societatea noastră nu va face publice datele respective. Societatea noastră nu îşi asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de erori ale softului cu care este conceput şi găzduit site-ul. De asemenea nu răspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduieşte site-ul.

  Comentarii

  Când vizitatorii lasă comentarii pe sit, colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului.

  Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilă pentru public lângă comentariul tău.

  Formulare de contact

  Cookie-uri

  Dacă lași un comentariu pe situl nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și sitului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

  Dacă ai un cont și te autentifici în acest sit, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul.

  Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

  Conținut înglobat de pe alte situri web

  Articolele din acest sit pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt sit web.

  Aceste situri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară a terților și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel sit web.

  Cât timp îți păstrăm datele

  Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare.

  Pentru utilizatorii (dacă există) care se înregistrează pe situl nostru web, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii sitului web pot vedea și edita aceste informații.

  Ce drepturi ai asupra datelor tale

  Dacă ai un cont sau ai lăsat comentarii pe acest sit web, poți cere să primești un fișier de export cu datele personale pe care le deținem despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele personale pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

  Unde îți trimitem datele

  Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spamului.